Бонуси - StormGain North Macedonia - StormGain Северна Македонија

  • Период на промоција: Неограничено
  • Промоции: Камата до 12%.
  • Период на промоција: Неограничено
  • Промоции: До 20% бонус депозит, 40% попуст на провизија за тргување
  • Период на промоција: Неограничено
  • Промоции: Заработка од 15% од сите платени брокерски надоместоци
  • Период на промоција: Неограничено
  • Промоции: Мојот до 0,0318 ฿ на ден