Урамшуулал - StormGain Mongolia - StormGain Монгол Улс

  • Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
  • Урамшуулал: 12% хүртэл хүүтэй
  • Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
  • Урамшуулал: 20% хүртэл урамшуулал, 40% арилжааны комиссын хөнгөлөлт
  • Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
  • Урамшуулал: Төлсөн нийт брокерийн хураамжийн 15%-ийг олно
  • Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
  • Урамшуулал: Өдөрт 0.0318 ฿ хүртэл олборлодог